Tanórán kívüli foglalkozások bemutatása

Ötödikes napközi - Imre Petra

Miután véget ért a tanítás és megebédeltek a gyerekek, kimegyünk a sportpályára, hogy a szabad levegőn játszhassanak. Az udvarról bemegyünk a terembe, ahol megcsinálják a házi feladatokat. A leckeírás 14:30-tól 15:30-ig tart.A házi feladat elkészítése után szabadon játszhatnak a gyerekek, míg haza nem indulnak.

 

Tanulószoba

6. évfolyamosoknak:

Hétfő: Deliné  Batta Emese
Kedd: Benéné Szatmáry Edit
Szerda: Váradi Ágnes
Csütörtök: Hertelendy Józsefné
Péntek: Hajagos Andrea

7-8. évfolyamosoknak:

Hétfő: Papné Tompa Andrea
Kedd: Szakács Orsolya
Szerda: Benéné SZatmáry Edit
Csütörtök: Szakács Orsolya
Péntek: Hajagos Andrea

6. évfolyam II/3. teremben 14 órától- 16 óráig
7-8. évfolyam II/1. teremben 14 órától- 15 óráig

6. évfolyamon 14:30-ig az udvaron játszunk, 14:30 és 15:30 között van a tanulási idő, amikor a tanulók önállóan megírják a házi feladatukat, melyhez segítséget kérhetnek a pedagógustól.
A szaktanárok más évfolyamos diákoknak differenciálást is tartanak.

7-8. évfolyamon nincs udvari játék. A tanulóknak 1 óra áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék házi feladatukat.

 

Differenciálás - Deliné Batta Emese:

Differenciáláson gyakorlásra, korrepetálásra, versenyre felkészítésre, hiányzás miatti pótlásra, javító dolgozatok írására van lehetőségük a tanulóknak.

 

Differenciálás - Papné Tompa Andrea

Gyakorlás, javítási lehetőség , egyéni felelés azoknak, akik izgulnak a többiek előtt, hiányzás után pótlás, versenyre felkészülès.

 

Differenciálás - Szakács Orsolya

Az ötödikeseket várom differenciált órára természetismeretből. Ezen az órán  dolgozatokra készülünk, gyakorlunk. A legutolsó anyagból mindig lehet felelni. Hiányzás esetén pótolni tudjuk az órai munkákat, leckéket. Versenyekre is ezen az órán készülünk.

 

Differenciálás - Váradi Ágnes

Azokat várom, akik nyelvtanból gyakorolni szeretnének, de lehet jönni javító felelésre, dolgozatra, hiányok pótlására is.
Jó megoldásokért plusz pontok szerezhetők!
 
 

Differenciálás - Vasvári Emese

Hétfő: a hetedik órában az ötödik évfolyamon tartok differenciált oktatást.

Ezen a differenciált órán a célom, hogy a tanulók, akik lassabban tanulnak illetve lemaradtak az tananyagról, átismételjék, jobban elmélyítsék az angol tudásukat. Továbbá az is a célom, hogy az összes kompetenciában fejlődjenek. Szeretném az angol nyelvtant ismételni és gyakoroltatni a tanulókkal. Ehhez a tanórán kívüli tankönyvekből válogatok feladatokat.

Kedd: A hetedik órában a nyolcadik évfolyamon tartok középiskolai felvételire felkészítő szakkört.

Ezen a szakkörön a célom, hogy a középiskolai szóbeli felvételire felkészítsem a diákokat. A felvételiken előforduló témaköröket fogjuk átvenni a résztvevőkkel, bővítve a megfelelő szókinccsel, a helyes nyelvhasználatra odafigyelve. A cél, hogy a tanulók minél folyékonyabban, választékosabban és magabiztosabban használják az angol nyelvet.

Csütörtök:A hetedik órában a hetedikes évfolyamon tartok középiskolai felvételire felkészítő szakkört.

Ezen a szakkörön a célom, hogy a középiskolai szóbeli felvételire felkészítsem a diákokat. A felvételiken előforduló témaköröket fogjuk átvenni a résztvevőkkel, bővítve a megfelelő szókinccsel, a helyes nyelvhasználatra odafigyelve. A cél, hogy a tanulók minél folyékonyabban, választékosabban és magabiztosabban használják az angol nyelvet. Itt még kiemelném, hogy fontosnak tartom azt, hogy jó időben elkezdjenek a tanulók foglalkozni a középiskolai szóbeli felvételivel, így nagyobb esélyt adva magasabb pontszámoknak.

 

Német középiskolai előkészítő - Hertelendy Józsefné

A szintfelmérők sikeres megirásához  nyújt segítéseget és a szóbeli felvételikkel kapcsolatos kommunikativ beszédgyakorlatok és témák gyakorlása és rögzítése a cél. 
 
 

Informatika - Todorovics - Putnoki Petra

Az informatika szakkör foglalkozásain  a 3-4. osztályos gyermekek bővíthetik informatikai ismereteiket. Begyakorolhatják a számítógép használatát. Tapasztalatokat szerezhetnek elsősorban a grafika és szövegszerkesztés világában.

 

Észjáték - Edelényiné Takács Katalin

„Többet ésszel, mint erővel!” Anyanyelvünk remekül kifejezi, hogy a megoldásra váró feladatokhoz elengedhetetlen a gondolkodás. A logikai gondolkodás, figyelem és kreativitás fejlesztése hozzásegít az önálló feladatmegoldáshoz.

Játékos matematika feladatok várják az érdeklődő gyermekeket, melyek sokszor összekapcsolódnak környezetünk megfigyelésével.

 

 

ÖKO kreatívan - Deliné Batta Emese, Szakács Orsolya

A felsős diákokat várjuk. Kísérletezünk, újrahasznosítunk, régi dolgokat használunk fel és csodás alkotásokat készítünk.
 
 

Vöröskeresztes szakkör - Mészárosné Nécsey Ildikó

7.8. osztályos tanulóknak 
A szakkörön az elsősegélynyújtás és az életmentés alapvető szabályait tekintjük végig és gyakoroljuk. Több éve ,iskolánk végzős diákjai úgy ballagnak el tőlünk hogy ilyen ismeretekkel rendelkeznek. A szakkörön aktívan résztvevők közül 6 fővel területi versenyen indulunk, amelyet több éve iskolánk rendez!
 
 

Észforgató szakkör - Mészárosné Nécsey Ildikó

Érdekes logikai matematikai feladatok megoldásával foglalkozunk. Játékokkal ismerkedünk és versenyfeladatokat is megoldunk. A szakkör keretében mód van a matematikai versenyekre való felkészülésre is. A tehetséges, kitartó és szorgalmas tanulók jelentkezését várom! 
A matematika megszerettetése és a számolási készség fejlesztése a célom!
 
 

Rajz szakkör - Hajagos Andrea

A hagyományos iskolai rajzfelszereléssel, sokféle technikát használva fejlesztjük megfigyelőképességünket, őnismeretünket, képzelőerőnket. Pályázatokra és az éves kerületi rajzversenyre készülünk.

 

Kreatív-barkács szakkör - Hajagos Andrea

Gyűjtött anyagokból /papírdobozok, termések, fonal, textil, száraztészta, gyöngy, parafadugó, .../ ragasztással, vágással, varrással, szövéssel,.../ gyermekeknek kedves tárgyakat /állatfigura, baba, képzeletbeli jármű, mesebeli épület, .../ készítünk. Melyek alkalmanként ajándéktárgyul is szolgálnak pl. Anyák napjára, Húsvétra, Karácsonyra,...

 

Pávakör-Énekkar - Péter Judit, Kukovecz Gábor                                                      

Szakkörünk célja a gyermekeink szabad idejének hasznos eltöltése mellett a tehetségkutatás és –gondozás, az éneklés megszerettetése a magyar népzene, népi gyermekdalok, jeles napi dalok megismertetése, a zenei anyanyelv elsajátítása által. 

 A népzene, a népdal, néptánc, népi játék lehetőséget nyújtanak a gyermekek zenei és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására, az egyén és a közösség együttes élménye révén az emberalkotó, kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatására.  

A Pávakörbe első osztálytól, nyolcadik osztályig járhatnak /korcsoport szerint bontva /azok a tanulók, akik szeretnek együtt énekelni, játszani. A szereplések lehetőséget adnak arra, hogy átéljék a siker örömét és magabiztosságot adnak az élet más területén is. A foglalkozások családias hangulatban, jó kedvűen, minden kötelezettség nélkül zajlanak. Nincs felvételi, csak egy a lényeg szeresse, amit csinál!

 

Gitárszakkör                                                                          

2.-os-8.-os korosztály számára kezdőtől haladó szintig csoportos keretek között.

A szakkör célja:

  • klasszikus gitározás alapjainak elsajátítása
  • a  zene megszerettetése
  • a csoportos együttjátszás öröme
  • harmonikus személyiség fejlesztése
  • a zenei írás, olvasás megismerése, elmélyítése

 

Foci szakkör 2. osztálytól  - Papp László

Várjuk szeretettel a labdarúgást kedvelő gyerekeket. A foglalkozásokon ismerkedünk a sportág technikai és taktikai alapjaival, koordinációs gyakorlatokat végzünk és sokat játszunk. Célunk a mozgás, a sport szeretetére való nevelés.

 

A Szakkörök menüpontban az időpontok, helyszínek megtekinthetőek.

 

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.