Újbudai Tehetségtábor 2017.

Időpont: 2017. 08. 21 – 08. 26.

Helyszín: XI. Kerület Ifjúsági Tábor, Soltvadkert

Résztvevők: 96 fő

 

Iskolánk tantestülete mindig fontosnak tartotta, hogy megtalálja, melyik diákunkban milyen tehetség rejtőzködik. Igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, ahol minden diákunk megtalálja annak módját, hogy fejleszteni tudja a számára fontos területet.

Ezért is örültünk annak, hogy Újbuda Önkormányzata támogatásával az Újbudai Tehetségsegítő Tanács intenzív tehetséggondozó tábort szervezett Soltvadkerten. Itt a különböző tehetségterületen kiemelkedő tanulók számára 6 napos intenzív tehetséggondozó tábor keretében lehetőséget biztosítottak a diákoknak ismereteik bővítésére, tehetségük kibontakoztatására a következő területeken: 1. képzőművészet, 2. természetismeret, 3. matematika, 4. logika, 5. színjátszás, 6. drámajáték.

A tábort elsősorban 5-7. évfolyamos tanulók számára hirdették meg, de lehetőséget biztosítottak a 4., illetve a 8. évfolyamot befejezett tanulók számára is. Azoknak a tanulóknak a jelentkezését fogadták el, akik érdeklődtek valamely tehetségterület iránt, szívesen vettek részt a táborban, s a kiválasztás szempontjainak is megfeleltek.

A kiválasztás szempontjai:

 • Kerületi tanulmányi versenyen résztvevő, helyezést elérő és el nem érő tanulók.
 • Szaktanári ajánlás.
 • Szülői kérés, iskolai javaslattal.

Az ÚPI tehetséggondozó munkájának fontos szakmai kritériuma, hogy ne kizárólag a kimagasló teljesítményeket felmutató tehetséges gyermeket támogassa, hanem kiemelt figyelmet fordítson a tehetségígéretek, az olyan tehetséges gyerekre, akiknek a tehetsége egyéni sikerekhez, kimagasló eredményekhez nem kapcsolható, de érdeklődőek, kreatívak.

12 pedagógus szervezte, irányította a tehetségtábor életét, foglalkozott a tanulókkal, együtt élt, tevékenykedett velük. A pedagógusközösség 4. alkalommal dolgozott együtt, ismerték egymást,a tábori körülményeket, azonosulni tudtak a tábor céljával, feladataival, erősen motiváltak a táborban történő részvételre.

Azonos értékrendet, nevelési elvet, stílust képviselő, kiváló szakmai eredményeket elért kerületi pedagógusok közössége volt. A közösségben a tábor sikeres működése érdekében mindenkinek megvolt a maga szerepe, jól körülhatárolt feladatkörrel rendelkeztek. Munkájukat irányította, koordinálta, összehangolta és ellenőrizte a táborvezető és a programszervező.

Feladatkörök:

 • 5 fő tehetséggondozó pedagógus, tehetségfejlesztő, tehetségterületenként 1-1 kolléga: tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokat tartottak a napirendben megjelölt időszakokban előzetesen benyújtott tervezet alapján. A foglalkozások céljaihoz, feladataihoz szükséges feltételekről gondoskodtak. A táborban elért eredményeket a táborzáró tehetségfesztiválon teszik közkinccsé. A tehetségterület tevékenységéből foglalkozáson kívüli program keretében ízelítőt adnak a más tehetségcsoportba járó tanulóknak;
 • 1 fő sportfelelős, sportszervező: tábori sportélet irányítója, versenyek, sportprogramok tervezője, szervezője;
 • 4 fő mentorpedagógus: a csapatok foglalkozásokon kívüli idejében mentorálták a csapatukba tartozó tanulókat, segítik őket a tábori élethez történő alkalmazkodásban, a programokon való sikeres, örömteli, biztonságos részvételben, a napi tevékenységek elvégzésében, az egymás közötti kapcsolatok, pozitív viszonyok kialakításában és fenntartásában, a közösségi és egyéni feladatok végrehajtásában.
 • 1 fő programszervező: napirend, hetirend, foglalkozásokon kívüli programok tervezésében, szervezésében, megvalósításában működött közre, segítette a táborvezetőt a tábori élet irányításában, szervezésében;
 • 1 fő táborvezető: a megadott keretek és lehetőségeket figyelembe véve elkészítette a tábor programtervét, költségtervét, megszervezte a tábort, biztosította a személyi és a tárgyi feltételeket, szervezte, irányította a tábor életét, biztosította a megfelelő szervezeti keretet a célok, feladatok megvalósításához, értékelte a tanulók elért eredményeit, koordinálta a felnőttek, tanulók tevékenységét. Együttműködött, kapcsolatot tart fenn azokkal a személyekkel és szervezetekkel, akik, illetve amelyek részt vesznek a program megvalósításában.

A gyerekek betekintést nyerhettek a képzőművészeti alkotó tevékenységekbe, a színjátszás és a drámajáték rejtelmeibe, a matematika és a logika világába, valamint megismerkedhettek a környék természeti szépségeivel, élővilágával. Mindezt olyan keretek között, amelyek lehetőséget nyújtottak a tudás fejlesztésén túl a diákok közösségi és egyéb szellemi értékeinek gyarapítására. A tehetségtábor gazdagító programjait kiváló tehetségfejlesztő szakemberek és művésztanárok tartották.

Iskolánkból 8 tanuló élt a lehetőséggel, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. A matematika foglalkozásokat egyik kollégánk, RuzsinszkinéLukácsy Margit tartotta, Hertelendy Józsefné kolléganő pedig mentorpedagógusként szervezte a diákok szabadidős tevékenységét.

Szakmai munka délelőtt és délután is volt 2-3 órában. Ekkor olyan módszerekkel, ismeretekkel találkozhattak a diákok, amellyel az iskolában csak ritkán próbálkozhatnak. Ilyen volt például, amikor a matematika csoport a tábor többi diákjának tartottak csapatversenyt. A „kismatematikusok” előre megoldották a feladatokat, javaslatot tettek a pontozásra, majd ők lettek az állomásvezetők. Nagyon tetszett nekik, hogy ők dönthettek az elért pontokról, és megállapították, hogy nem is olyan egyszerű dolog az értékelés. A csapatok elfogadták diáktársaik értékelését, így alakult ki a végső sorrend.

A szabadidős tevékenységeket a teljesség igénye nélkül sorolom fel:

 • Vizes elméleti, egyéni és csapatversenyek,
 • Tájékozódó futóverseny,
 • Strandolás,
 • Sétakocsikázás, fagylaltozás, séta a tó körül,
 • Performansz, a Föld megmentéséért,
 • Szomszédolás a másik tehetségterületeknél, azok bemutatkozása,
 • Tehetségfesztivál,
 • Diszkó, tábortűz,

Remélem a következő évben még több diákunk gyarapíthatja ismereteit a táborban. Akik ott voltak, úgy búcsúztak, jövőre itt találkozunk.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 4. soltvadkerti intenzív tehetséggondozó tábor nagyon sikeres és eredményes volt. A gyerekek és pedagógusok is nagyon jól érezték magukat, nagyon sok élménnyel és tapasztalttal gazdagodva térhettek haza. A tanulók aktívan, szívesen, motiváltan vettek részt valamennyi tábori programon, magatartásuk kiemelkedően jó volt. Öröm volt együtt lenni. A tábor során a szakmai célkitűzések megvalósultak.

Az Újbudai Tehetségtábor Újbuda értékévé, hagyományos programjává vált. Köszönjük Újbuda Önkormányzata megvalósításhoz nyújtott támogatását, amellyel maradandó élményekhez juttatta a résztvevő tanulókat és pedagógusokat.

Szeretnénk, ha sokáig élő hagyománnyá válhatna a kezdeményezés.

Fotók megtekintése

 

Budapest, 2017. szeptember 12.

 

                                                                                          Ruzsinszkiné Lukácsy Margit
matematika tanár

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.