Nevelőtestületünk

 

  

Ádám Julianna

tanító

1.b osztálytanítója


 

Bán Zsuzsanna

tanító

1.a osztályfőnöke

 

 

 

Benéné Szatmáry Edit

biológia, kémia, informatika

Benis Andrea

igazgató

tanító

 

Bóka Emese

matematika, angol

 

Csorba Edit

magyar nyelv és irodalom, könyvtár

6.b osztályfőnöke

 

Deliné Batta Emese

matematika, fizika

Edelényiné Takács Katalin

tanító, etika

4.b osztályfőnöke

   

Fóti Gabriella

tanító

1.b osztályfőnöke

 

 

Földi Fanni

tanító

3.a osztálytanítója

 

Gaál Viktor

igazgatóhelyettes

angol nyelv, történelem

Galambos Adrienn

tanító

2.a osztálytanítója

Geri Virág

magyar nyelv és irodalom

(GYED / GYES)

Gulya Nikoletta

angol nyelv, földrajz, hon- és népismeret

8.b osztályfőnöke

 

 

Hajagos Andrea

vizuális kultúra, etika

 

 

Herényi Barbara

4.a osztálytanítója

 

Hertelendy Józsefné

német nyelv

8.a osztályfőnöke

Hochbaumné Huszár Barbara

tanító

(GYED / GYES)

 

Homa Eszter

pedagógiai asszisztens

(GYED / GYES)

 
 

Huszár Tamara

angol nyelv

(GYED/GYES)

 

Hutvágner Gábor

matematika

7.b osztályfőnöke

Imre Petra

magyar nyelv és irodalom

Kiss Csabáné Sós Hajnalka

tanító

3.b osztálytanítója

Kukovecz Gábor

ének, technika, média, etika

 

Kukovecz Henrietta

tanító

1.a osztálytanítója

 

 

Mészárosné Nécsey Ildikó

tanító

4.a osztályfőnöke

Mihályffy Kornélia

angol nyelv, tánc

6.a osztályfőnöke

Mihókné Papp Zsuzsanna

testnevelés, tánc

7.a osztályfőnöke

 

Nyikáné Kökény Dóra

tanító

2.b osztálytanítója

 

Papp László

testnevelés

 

Péter Judit

tanító

2.a osztályfőnöke

Sármai-Bene Nikoletta

tanító

3.a osztályfőnöke

 

Schneider Zsófi

angol nyelv

Somogyi Andrea

történelem, német nyelv

Szakács Orsolya

földrajz, természetismeret, hon-ésnépismeret, etika

5.a osztályfőnöke

 

Szalay Orsolya

történelem, hon- és népismeret

5. évfolyam napközi

Szigetvári-Takács Magdolna

tanító

 

 

Szűcsné Geszti Judit

igazgatóhelyettes

tanító

 

Telekné Stubnya Adrienn

fejlesztőpedagógus

 

Tornyos Katalin

testnevelés

Váradi Ágnes

magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret

5.b osztályfőnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasvári Emese

angol nyelv

(GYED/GYES)

 

Visztné Bodó Ildikó

tanító

3.b osztályfőnöke

 

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.