Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Tájékoztatás a beiskolázás eljárásrendjéről
 

A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások:

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány másolata

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya másolata

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

 

Egyéb csatolt dokumentumok

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.