Iskolánk bemutatása

80 éves múltra visszatekintő, gazdag hagyományokkal rendelkező iskolánk zöldövezeti, igazi kisvárosi hangulatot tükröző környezetben 16 tanulócsoporttal működik. Kelenvölgyben erősen élnek az iskoláztatási hagyományok, hiszen generációk tanultak intézményünkben, érzelmi kötődésük szoros hozzánk. Tanulólétszámunk évről évre nő, jelenleg 477 fő.

Pedagógiai programunk a 8 évfolyamos képzésre szól. Intézményünk sajátos, kiemelt területe az első osztálytól választható angol és német nyelvtanulás, ami a 4. évfolyamtól emelt óraszámban, képesség szerinti bontásban történik.

Tehetséggondozás keretében ösztönözzük és felkészítjük diákjainkat a tanulmányi versenyeken, pályázatokon való részvételre. Magas szintű a művészeti nevelés, kétévente olyan színdarabot adunk elő, amelyben minden tanítványunk tehetségének megfelelő szerepet kap.

Célunk, hogy az egyéni képességekre, fejlődési ütemre építő módszertani munkával tanulóink korszerű ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkező, toleráns személyiségű tizenévesként felvételt nyerjenek a választott középfokú intézménybe.

Növendékeink személyiségvonásainak alakításában az egyik legfontosabb tényező a pedagógusaink és a diákok közötti személyes kapcsolat. Ez az a híd, amelyen keresztül a nevelő hatások közvetítődnek. A tanítási órák megkezdése előtt a nap az osztályfőnöki negyedórával, beszélgetéssel indul. Tanulóink számára a határozott, következetes, egyéni odafigyelés, a szeretetteljes kapcsolat jelenti a biztonságot, amit tanáraik részéről tapasztalnak. Fontosnak tartjuk a jó közérzetet, amely a tanulási motiváció alakulásában és a tanulmányi teljesítmény növelésében is jelentős szerepet kap. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, békés iskolai hétköznapok megteremtésére ezért iskolánkban bántalmazás ellenes program is működik.

Intézményünkben kiemelt szerepet kap az érzékenyítés, a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése.

Valljuk, hogy a pedagógusok és a szülők egyenrangú, rendszeres kapcsolata, közös fáradozása lehet csak eredményes a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi fejlődésében.

A Nyitott iskola program alkalmával lehetőséget adunk pedagógiai munkánk megismerésére, alkalmat teremtünk a Szülők Akadémiáján a közös eszmecserére.

Az iskola és a szülői ház között az információáramoltatás eszköze saját kiadványunk, a Szülők könyve, amely rendszerbe foglalja működésünket, naptárszerűen a tanév rendjét és a kiemelt eseményeket, programokat.

Az iskolai élet egészét oly módon alakítjuk, hogy változatos, fejlesztő hatású tevékenységeket kínáljon. Szakköri foglalkozásokat szervezünk a tudományok, a művészetek területén.

Minden korosztály számára adott a rendszeres sportolási lehetőség: kosárlabda, játékos testnevelés, mozgásfejlesztés, illetve önköltséges keretben rocky, judo, sakk. Az életkori sajátosságok figyelembevételével, a készség- és képességfejlesztés érdekében a mindennapos testnevelés részét képezi a tánc tanítása. A rendszeres testmozgás iránti igényt, az egészséges életmódra nevelést sokszínű iskolai tevékenységekkel kívánjuk megalapozni.

Nevelési céljaink megvalósításának fontosságát hangsúlyozza a tanulási színterek kiterjesztése. Iskolánk tanulói erdei iskolákban, nyári táborokban és idegen nyelvi táborokban vehetnek részt.

Minden évfolyamon megvalósul a mindennapo testnevelés. A minőségi testnevelés oktatás megvalósulását szolgálja a 2014 nyarán elkészült recortán felületű sportpálya.

A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola tanárai helyben hangszeres zenét és szolfézst tanítanak.

Iskolánkért - Gyermekeinkért elnevezésű alapítványunk oktatási és nevelési céljaink megvalósítását támogatja.

Iskolánk szellemiségét, pedagógiai légkörét, környezeti kultúráját személyes benyomások alapján ismerhetik meg igazán. Ezért várunk minden szülőt, nagyszülőt, érdeklődőt az aktualitások menüpontban olvasható programokon!

 

 

titkarsag@kelenvolgy.dbtk.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.