Délutáni foglalkozások

            Iskolánkban kiemelt célunk, hogy a délutáni időszakot is hasznosan töltsék a gyerekek.

             Délutános tanítók biztosítják a gyerekeknek, hogy nyugodt légkörben oldhassák meg a házi feladatot, szakkörökön vegyenek részt vagy játékkal töltsék a délutánt. A házi feladat elvégzése mellett, havonta új témákkal ismerkednek meg a gyerekek, ismereteket szereznek, programokon vesznek részt és kreativitásukat is bevethetik. A digitális feladatok megjelennek a délutáni foglalkozásokon is, valamint kiválóan segítik a felzárkóztatást, képességfejlesztést, vagy egy-egy versenyre való felkészülést. Fontos az önállóságra nevelés, egymás segítése. Kisebb gyerekeknél lehetőséget biztosítunk a relaxálásra, nagyobbaknál pedig a nyugodt olvasósarok használatára. Délután kapuügyeletesek segítik a gyermekükért megérkező szülőket.          

Alsó tagozaton 8 napközis csoport működik. Felső tagozaton az 5. évfolyamon napközi, a többi évfolyamokon a tanulószoba adja a diákok számára a koordinált, hatékony bázist a délutáni teendők elvégzéséhez, a házi feladatok elkészítésére. A felkészüléshez szaktárgyanként egyéni és kis csoportos differenciált foglalkozások nyújtanak segítséget. Emellett rendkívül színes, változatos szakköri és sporttevékenységeket biztosítunk diákjainknak.

   

titkarsag@kelenvolgy.dbtk.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.