Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány

Az Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány (adószám: 19652791-1-43) több, mint két évtizede támogatja a Kelenvölgyi Általános Iskolát taneszközök gyarapítása, fejlesztése, tanulók jutalmazása, támogatása, sportrendezvények, szabadidős tevékenységek, diákpályázatok díjazása, erdei iskolák, nyári táborok, kulturális programok finanszírozása révén. Az Alapítvány tevékenységét a pedagógusokból és szülőkből álló kuratórium irányítja.

Alapítványunk örömmel fogad bármilyen, akár valamely konkrét iskolai tevékenységhez, osztályhoz kötődő felajánlást.
Kérjük, amennyiben lehetőséget lát arra, hogy tevékenységünket támogassa, keressen bennünket az iskolai elérhetőségek valamelyikén!

Az Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány számlaszáma: 10200823- 22220990- 00000000

 

Alapítványi beszámoló 2020/2021-es tanév

Ebben a tanévben iskolánk alapítványára is új feladat hárult. A tanév biztonságos megkezdéséhez járványügyi intézkedések megvalósításának támogatása volt az elsődleges. Tartós fertőtlenítő felületkezelést kaptak az iskola közös használatú helységei és tárgyai. Plexi védőfal mögött ülhetnek az ügyeletet ellátó gyerekek. Minden tanterembe biztosítottuk a megfelelő mennyiségű felület és kézfertőtlenítő szereket, gumikesztyűket. Továbbra is a legszükségesebb karbantartási munkálatokat koordináltuk: nagy mennyiségű projektor és interaktív tábla karbantartását tudtuk finanszírozni. A kuratórium figyelemmel kíséri és folyamatosan informálódik a szükséges eszközbeszerzésről felkészülve az online oktatás esetére is, minél több terhet szeretnénk levenni a nehéz időszakon keresztül menő családokról. Apróbb lépésekkel fejlesztjük és korszerűsítjük a digitális eszközöket, valamint a gyerekek által használt bútorokat.
Újbuda Önkormányzata ebben az évben is 100 000 Ft-tal támogatta működési költségeinket. Az online oktatásra felkészülve korszerűsítettük eszközállományunkat. Ebben a változékony tanévben érezhető volt a családok összetartó ereje, lehetőségünkhöz mérten támogatták működésünket különböző felajánlásokkal. Külön köszönjük, hogy az adó 1%-nak felajánlásánál is gondolnak ránk.

Alapítványi beszámoló 2019/2020-as tanév

Az alapítvány tevékenysége a 2019-es tanévben is nagy lendülettel folytatódott. Az aulába sikerült elhelyezni egy nagyméretű vetítővásznat, melynek beszerzéséhez Újbuda Önkormányzata 100 000 Ft-os támogatást nyújtott. További interaktív tábla vásárlással már a termek 100 %-a korszerűen felszerelt. Diákpályázatok eredményes szereplői folyamatos jutalmazásban részesülnek. Szülői felajánlásnak köszönhetően, a nyáron elkészült az új játszóudvar, melyet a gyerekek szeptember óta nagy boldogsággal használnak. Udvari szemeteseik cseréi folyamatban vannak. Továbbra is nagy öröm számunkra, hogy szülői felajánlásokra is számíthatunk. Célunk a további technikai korszerűsítések mellett a tanulói bútorok folyamatos megújítása és az iskola szépítése. Kuratóriumi tagok tekintetében változás állt be. A kuratóriumi tagjai Kreitli Edit Mónika és Tóth Zsanett, elnöke pedig Kiss Csabáné Sós Hajnalka lett.

Alapítványi beszámoló 2018/2019-es tanév

A 2018-19-es tanév első félévében alapítványunkra különös feladat hárult. Egy olyan nagyszabású színházi előadásra került sor, mely méltón tartotta fent a korábbi évek előadásainak magas színvonalát. Az Alíz Csodaországban című előadás előkészületeinek, jelmezeinek és dekorációjának elkészülését Újbuda Önkormányzata 100 000 Ft-tal támogatta, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Az Iskolánkért – Gyermekeinkért Alapítvány támogatásával intézményünk aulája egy nagy teljesítményű, széles vetítősávú projektorral gazdagodott, mely emelte az előadás minőségi kivitelezését. A táncórákhoz és próbákhoz is segítséget nyújtottunk 2 db bluetooth hangszóró vásárlásával, melyek a mindennapos testnevelés órákon is szerepet kapnak. Ezek az eszközök megkönnyítik a tánc és testnevelés oktatást az aulában és a balett teremben.

Ebben az évben a már hagyománnyá vált Kelensuli Utcabálon és Főzőversenyen is jelen volt Alapítványunk. Köszönettel tartozunk Újbuda Önkormányzatának a 100 000 Ft támogatásért, mellyel hozzájárult, hogy ez a tradíció megmaradjon. Köszönjük a kedves szülőknek az itt befolyt közel 150 000 Ft-nyi támogatást.

A korszerű informatikai oktatás magasabb szintre emelése céljából az alapítvány vásárolt egy a könyvtárba egy olyan hálózati eszközt, melynek segítségével a szélessávú internetet vezeték nélküli kapcsolatban oszthatjuk meg. Ez az acess point jól konfigurálható, biztonságos és stabil internet kapcsolatot biztosít a könyvtárban elhelyezett tabletek és hordozható számítógépek számára, így lehetővé válik, hogy a tanulók IKT eszközök segítségével, kollaboratív munkaformák felhasználásával hozzanak létre digitális tartalmakat a virtuális tanulási környezetben. Mindemellett az access point külön hálózaton nyújt szabad internet hozzáférését a könyvtárban kutató diákoknak és pedagógusoknak is. Az ilyen irányú fejlesztéshez a Microsfot Corporation nemzetközi cégtől kapnak kollégáink szakmai segítséget. Újbuda Önkormányzata 80 000 Ft-tal támogatta működési költségeinket és fejlesztési tervünket.

Köszönettel tartozunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek és az előadáson megjelent vendégeknek, hogy támogatták alapítványunkat. Az előadások során befolyt közel 500 000 FT nagyban hozzájárul a II. félévre tervezett játszóudvar felújítási tervünkhöz.

Alapítványi beszámoló 2017/2018-as tanév

Az Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítványi kiemelt célja volt a 2017-18-as tanévben az oktatási eszközök fejlesztése, tanulók jutalmazása és az intézmény működési költségeinek támogatása.

 Tantermeink 100%-a digitális táblával és projektorral felszerelt. Az alapítvány támogatásával ezeknek az eszközöknek a karbantartását szervizelését rendszeresen biztosítani tudjuk. A projektorok laptopok javítására 170 ezer forintot költöttünk. 2017-ben működési költségeinkhez, rendezvényeinkhez Újbuda Önkormányzat is hozzájárult összesen 240 ezer forint értékben. Az iskolai rendezvényeken –farsang, utcabál- a szülők és vendégek készpénzes befizetéssel járultak hozzá a fejlesztésekhez összesen megközelítőleg 400 000 Ft értékben. Sokat jelent a szeptemberi osztálybefizetések stabilitása, ez ebben az évben ezer 457 ezer forint volt. 2018-ban ismét lehetőségünk nyílt a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatát benyújtani, melyen 300 000 Ft támogatást kapott iskolánk bútorfejlesztésre, berendezési tárgyak vásárlására. Az erdei iskolába utazó tanulók közül az alapítvány szállásköltség támogatásban részesített 37 tanulót, összesen 326 ezer Ft összegben. Az önkormányzat továbbá támogatta a 2018 júniusra meghirdetett nyári táborainkat 250 000 Ft-tal. Az alapítvány folyószámlájára is érkeztek szülői felajánlások, valamint jelentős támogatás számunkra az adó 1%-ból befolyt 1,5 millió forint. Iskolai berendezési tárgyaink, bútoraink folyamatos megújulást kívánnak. Kert bútorok vásárlására is gondoltunk, a barátságosabb környezet kialakítása miatt. Közösségi bútorok vásárlását, játékszigetek kialakítását tűztük ki célul. Olyan iskolai környezetet szeretnénk megteremteni, melyben a diákok hasznosan és szívesen töltik szabadidejüket is. Mivel ezek nagy összegű beruházások, apró lépésekben haladunk, és továbbra is élünk minden pályázat adta lehetőséggel. Szerencsések vagyunk, hogy a tanév folyamán több szülő is bútorokat ajánlott fel iskolánk számára. Ezek a polcok, szekrények sok tantermet varázsoltak szebbé. Irodai eszközállomány fejlesztését is tervezzük, fénymásoló és nyomtató gépek vásárlásával. A csoportos tanulást táblagépekkel tesszük színesebbé, hatékonyabbá.

Köszönjük az egész évben megjelenő szülői befizetéseket és egyéb támogatásokat.

Alapítványi beszámoló 2016/2017-es tanév

Az Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítványi kiemelt célja volt a 2016-17-es tanévben az oktatási eszközök fejlesztése, tanulók jutalmazása és az intézmény működési költségeinek támogatása.

A 2016/2017-es tanév elején kitűzött célt, miszerint egyre több tanteremben használhassanak a pedagógusok és diákok korszerű oktatási eszközöket, megvalósítottuk.  Tantermeink 80%-a digitális táblával és projektorral felszerelt. Ehhez hozzájárult a Nemzeti Erőforrás Alapkezelő pályázatán elnyert1 000 000 Ft is. A digitális oktatás fejlesztését a szülők is támogatták. Ebben az évben sorszámozott támogatói jegyeket vásárolhattak, melyet ezen eszközök vásárlására fordítottunk. Az iskolai rendezvényeken –Tündérkert megnyitó, farsang, utcabál- a szülők és vendégek készpénzes befizetéssel járultak hozzá a fejlesztésekhez összesen megközelítőleg 500 000 Ft értékben. A Tündérkert megépítéséhez a szülők kézzel fogható segítsége mellett az alapítvány szükség szerint eszközöket vásárolt. Sokat jelent az év eleji osztálybefizetések stabilitása. A támogatásokból lehetőségünk volt az iskola életében oly nagy szerepet játszó 75. születésnap költségeinek finanszírozására. A nagyszabású rendezvényhez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 100 000 Ft-tal járult hozzá. Az önkormányzat továbbá támogattaa meghirdetett nyári táborainkat 300 000 Ft-tal, működési költségeinket 100 000 Ft-tal, valamint a Kelensuli utcabál és főzőversenyt 80 000 Ft-tal.Az erdei iskolába utazó tanulók közül az alapítvány szállásköltség támogatásban részesített 36 tanulót, összesen 239 000 Ft összegben. A diákok által szorgosan összegyűjtött papír ellenértékéből fedezni tudtuk a jutalmazásokat, okleveleket, apró ajándékokat, könyveket kaptak a kiemelkedő eredményeket elérő gyerekek.  A tanév során felemerülő javítási, karbantartási költségeket is megpróbáltuk fedezni. Célunk, hogy a jövőben nagyobb odafigyeléssel ezekre kevesebb összeg jusson, pl.: fénymásolók javíttatása.

A 2017/2018-as tanévben a korszerű eszközállomány bővítését folytattuk további okostáblák vásárlásával. Újbuda önkormányzata ebben a tanévben is 40 000 Ft-tal támogatta a népszerű Kelensuli Főzőversenyt, a valamint működési költségeinket 100 000 Ft-tal támogatta. Rendkívüli segítség volt számunkra az adók 1%-ból befolyó összeg, amit ezúton is szívből köszönünk. További célunk a meglévő eszközállomány működési és javítási költségeinek biztosítása, fénymásoló gépek vásárlása, egyéb eszközök korszerűsítése, rászoruló gyermekek támogatása. Köszönjük az egész évben megjelenő szülői befizetéseket és egyéb támogatásokat.

A 2015-ös év fejlesztései

A 2015-ös év kiemelkedő eseménye, hogy sikerrel pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz egy jelentősebb összegű pályázati forrásért. További forrásokhoz jutottunk a XI. kerületi Önkormányzat jóvoltából. Céljaink megvalósításához nagy szükségünk van a szülői közösség önkéntes felajánlásaira (pl. éves hozzájárulás, 1%, iskolai rendezvények támogatása), illetve a vállalkozások (pl. szülők munkahelyei vagy helyi vállalkozások) által felajánlott adományokra.

Az évről évre nyújtott támogatások mellett (pl. hozzájárulás az erdei iskolák, nyári táborok költségeihez az arra rászoruló tanulóknak, a honlap és az e-napló fenntartása, a korábban vásárolt eszközök karbantartása, működtetése stb.) a 2015-ös évben számos új fejlesztést is meg tudtunk valósítani:

  • két új digitális tábla vásárlása (ezzel immár 5-re emelkedett a digitális táblák száma a Kelensuliban, és meg sem állunk, amíg minden teremben nem lesz ilyen tábla…)
  • elektronikus ellenőrző kialakítása a honlapon
  • teljes körű wifi hálózat kiépítése az iskolaépületben
  • az iskolai hangosítás korszerűsítése, mikrofonok, mikrofonállványok vásárlása
  •  az iskolai könyvtár bútorzatának megújítása (polcrendszer, tanulói asztalok és székek)
  • oktatást, tanulást támogató további eszközök beszerzése (öt fehértábla a felsős termekbe, nyomtató, scanner, presenter, hordozható magnók, tanári íróasztalok beszerzése)
  • rádiós hívórendszer kiépítése az alsós napközis csoportokban
  • függönyök cseréje a színházteremben.

Szülőtársaink közbenjárásának köszönhetően 2015-ben 40 darab laptop érkezett a Kelensuliba a Konica Minolta Magyarország Kft. és az Ernst & Young Tanácsadó Kft. felajánlásából.

Kiss Csabáné Sós Hajnalka

Iskolánkért – Gyermekeinkért Alapítvány

titkarsag@kelenvolgy.dbtk.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.