Bántalmazás-ellenes program

Iskolánkban 3 éve került bevezetésre a finn KiVa bántalmazás ellenes program. A KiVa a bántalmazással foglalkozó legmodernebb kutatások segítségével és a világszerte alkalmazott intervenciós programokban szerzett tapasztalatok felhasználásával került kidolgozásra. Elsődleges célja a bántalmazás megelőzése, emellett pedig a meglévő bántalmazások kezelése. A tanév során pedagógusaink (elsősorban az osztályfőnökök) az osztályokban KiVa foglalkozásokat tartanak, amelyeken a gyerekek játékos formában sajátítják el a bántalmazással kapcsolatos fogalmakat, oldanak meg ezzel kapcsolatos helyzeteket. A foglalkozások módszertanilag kidolgozottak, rendszeresek és tudatosan egymásra épülnek. A KiVa órák során fejlődik a gyerekek önismerete, empatikus készsége, a komplex tanulásszervezési technikák alkalmazása pedig lehetővé teszi a gyerekek számára a tapasztalati tanulást. Így a megszerzett ismeretek észrevétlenül épülnek be a mindennapi tevékenységeikbe, viselkedésükbe. A gyerekek segítséget kapnak abban is, hogy hogyan és kihez tudnak segítségért fordulni, ha bántalmazás éri őket.

Fontos tudnunk, hogy mi is az a bántalmazás! Bántalmazásról akkor beszélünk, ha rendszeresen és szándékosan ugyanazt a tanulót bántják és az áldozat a bántalmazóval szemben védtelennek érzi magát. Ez lehet nyilvános fizikai, vagy lelki erőszak, verbális bántalmazás, de gyakori az indirekt bántalmazás (manipuláció, pletykaterjesztés) is, amely általában az interneten, vagy mobiltelefonon keresztül történik. A bántalmazás jelentős kockázati tényező, hiszen a bántalmazott gyermek „jól létét” veszélyezteti, személyiségi jogainak megsértésével jár, emberi értékeinek, méltóságának figyelmen kívül hagyását vonja maga után.

A foglalkozások keretein belül történő ismeretátadás mellett célunk a bántalmazott gyermekek megerősítése, a kortárs közösség támogatásának megnyerése a bántalmazott javára, a tanulók empatikus viselkedésének és pozitív attitűdjének kialakítása, illetve a bántalmazó gyermekek megsegítése abban a tekintetben, hogy „le tudjanak kerülni” a bántalmazó szerepről. Iskolánk 9 pedagógusa alkotja azt a KiVa team-et, amely az osztályfőnököknek segít elérni ezeket a célokat. A team tagjai külön képzésen sajátították el a hatékony bántalmazás-kezelési technikákat.

A Kelenvölgyi Általános Iskolában a bántalmazás semmilyen formája nem megengedett. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki biztonságban érezze magát iskolánkban. Kérjük együttműködésüket abban, hogy amennyiben iskolánk tanulóival kapcsolatos, bármilyen típusú bántalmazásról tudomást szereznek, haladéktalanul értesítsék iskolánk pedagógusait.

További információ:  http://www.kivaprogram.net/hu/szuloi-kezikonyv

A 2016-ban megkezdett KIVA pilot projekt 2018-ban lezárult, de az iskolai bántalmazás ellenes programot a jövőben is folytatni kívánjuk.

 

 

titkarsag@kelenvolgy.dbtk.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.