Nevelőtestületünk

 

  

Ádám Julianna

tanító

2.b osztálytanítója


 

Bán Zsuzsanna

tanító

2.a osztályfőnöke

 

 

 

Benis Andrea

igazgató

tanító

 

Bóka Emese

matematika, angol

 

Csorba Edit

magyar nyelv és irodalom, könyvtár

7.b osztályfőnöke

 

Deliné Batta Emese

matematika, fizika

Edelényiné Takács Katalin

tanító, etika

1.b osztályfőnöke

Farkas Gabriella


vizuális kultúra, etika

 

Fóti Gabriella

tanító

2.b osztályfőnöke

 

 

 

Földi Fanni

tanító

1.a osztálytanítója

 

Gaál Viktor

igazgatóhelyettes

angol nyelv, történelem

gaal.viktor@kelensuli.hu

 

Galambos Adrienn

tanító

3.a osztálytanítója

Geri Virág

magyar nyelv és irodalom

(GYED / GYES)

Gulya Nikoletta

angol nyelv, földrajz, hon- és népismeret

 

 

 

Hertelendy Józsefné

német nyelv

5.a osztályfőnöke

Hochbaumné Huszár Barbara

tanító

(GYED / GYES)

 

Homa Eszter

pedagógiai asszisztens

(GYED / GYES)

 
 

Huszár Tamara

angol nyelv

(GYED/GYES)

 

Hutvágner Gábor

matematika

8.b osztályfőnöke

Jári Mariann


informatika

6.a osztályfőnöke

jari.mariann@kelensuli.hu

 

Imre Petra

magyar nyelv és irodalom

(GYED/GYES)

Kiss Csabáné Sós Hajnalka

tanító

4.b osztálytanítója

Kukovecz Gábor

tanár

ének, technika, média, etika

 

Kukovecz Henrietta

tanító

2.a osztálytanítója

 

 

Kupi Evelin


pedagógiai asszisztens

 

Mészárosné Nécsey Ildikó

tanító

1.a osztályfőnöke

Mihályffy Kornélia

tanár

angol nyelv, tánc

7.a osztályfőnöke

Mihókné Papp Zsuzsanna

tanár

testnevelés, tánc

8.a osztályfőnöke

 

Molnár Márta Katalin

3.b osztálytanítója

 

Nagy Andrea

tanár

magyar nyelv és irodalom

5.b osztályfőnöke

 

Papp László

tanár

testnevelés

 

Péter Judit

tanító

3.a osztályfőnöke

Sándor Júlia


angol

 

Sármai-Bene Nikoletta

tanító

4.a osztályfőnöke

 

Schneider Zsófi

angol nyelv

Somogyi Andrea

tanár

történelem, német nyelv

Szabó-Kimmel Anna

pedagógiai asszisztens

 

Szakács Orsolya

tanár

földrajz, természetismeret, hon-és népismeret, etika

(GYED/GYES)

 

Szalay Orsolya

történelem, hon- és népismeret

4. a  osztálytanítója

Szigetvári-Takács Magdolna

tanító

3.b osztályfőnöke

 

Szitás Anita

tanár

biológia, kémia

 

Szűcsné Geszti Judit

igazgatóhelyettes

tanító

 

Telekné Stubnya Adrienn

fejlesztőpedagógus

 

Tornyos Katalin

tanár

testnevelés

Váradi Ágnes

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret

6.b osztályfőnöke

 

Vasvári-Ananguren Emese

tanár

angol nyelv

(GYED/GYES)

 

Velkey Bence

tanár

5. évfolyam napközi

 

Visztné Bodó Ildikó

tanító

4.b osztályfőnöke

 

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.