Délutáni foglalkozások

A gyermekek többsége az egész napját az iskolában tölti. A pedagógusaink részéről tapasztalt érzelmi elfogadás, igényeik, szükségleteik felismerése, az egyéni odafordulás, a szeretetteljes kapcsolat jelentheti a biztonságot, a jó közérzetet, amely természetesen a tanulási motiváció alakulásában és az iskolai teljesítmény növelésében is jelentős szerepet kap.

A kisdiákok délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak, a folytonosság biztosítása fontos cél. A szokásrend kialakítása, az önállóságra nevelés, az egyéni tanulás kompetenciájának fejlesztése mellett igen jelentős koordináló szerep hárul a napközis csoportot vezető pedagógusokra. Alsó tagozaton a tanítási órákat követően 17 óráig foglalkoztatjuk tanulóinkat napközis csoportokban, egyéni igényeknek megfelelő délutáni szakköri tevékenységek, tanfolyamok keretén belül.

Felső tagozaton 5. évfolyamon napközit biztosítunk. A többi évfolyamokon a tanulószoba adja a diákok számára a koordinált, hatékony bázist a délutáni teendők elvégzéséhez, a házi feladatok elkészítésére. A felkészüléshez szaktárgyanként egyéni és kis csoportos differenciált foglalkozások nyújtanak segítséget. Emellett rendkívül színes, változatos szakköri és sporttevékenységeket biztosítunk diákjainknak.

   

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.